x

Mdlwembe Lyrics By Bonginkosi Thuthukani Dlamini (Zola 7)

00
uMdlwembe, Zola, Zola 7, Bonginkosi Dlamini, Kwaito artist, Kwaito, Award winner.
uMdlwembe, Zola, Zola 7, Bonginkosi Dlamini, Kwaito artist, Kwaito, Award winner.

Mdlwembe was Bonginkosi Thuthukani Dlamini`s (Zola) debut album. The album made platinum sales and was trending through the whole of South Africa. It contained songs that were featured in the Oscar award winning film Tsotsi. The songs were titled Mdlwembe And Getto Scandalous. Zola was growing in the public eye not only in music but on Television too. Mdlwembe means “Problem child”

Zola – Mdlwembe Lyrics

Yewena
Ungazongihlanyisa wena
Ungazongihlanyisa kawu uyabona
Kushuthi kumele wenze into yakho.
Ngizakuphula ikhanda lova, ngikushaya inhloko baba

Phuu guluva ngiyakukhafulela
Bhade lami wena ukhomba mina?
Bhade lami uzongihlanyisa,
Kuyofa inzizwa kuyosala abafelokazi
Ekasathani ekhosombeni ngithi khala mdlwembe
Ekasathani emakhoneni ngithi khala guluva
Uyangizwa bhade lami uhlale wazi yamadoda ayipheli
Uyangizwa bhade lami hlale wazi yamadoda ayipheli
Ekasathani ekhosombeni ngithi khala mdlwembe
Ekasathani emakhoneni ngithi khala guluva
Bhade lami ukhomba mina?
Uhlale wazi yamadoda ayipheli
E bhade lami ukhomba mina?
Yewena yemdlwembe

[Chorus] Yelele yemdlwembe uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami ukhomba mina uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami ukhomba mina uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami ukhomba mina uhlale wazi yamadoda ayipheli
Yelele yemdlwembe uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami wena ukhomba mina uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami wena ukhomba mina uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami uhlale wazi yamadoda ayipheli

Qhamuthushula omnyama, kusase yibo labafana base Zola
Bamba ibonda ‘yabona ukuthi umzala ufuna amakgekgeba
Bhekala phezukwama tafula sesibuzy siyaxovaxova
E slender woza la, bheka la ngithi woza uzosithola
Siphethe ibhola lomlilo xuvu siyashosholoza
Bhade lami siboniseni omunye futhi umuzi onotshwala
Siyofika kuleyondawo kuyosala abafelokazi
Asifika kuleyondawo kuyosala abafelokazi
Kuyofa insizwa kosala abaguluva masifika kuleyondawo
Kuyofa aboguluva kusale ama beer masifika kuleyondawo
Bhade lami, bhade lami angithi vele wena vele ubheke mina
Ngoba nami vele mfana ngibheke wena, bhade lami bhade lami..

[Chorus]

Ekasathani ekhosombeni ngithi khala mdlwembe
Ekasathani emakhoneni ngithi khala guluva
Bhade lami ukhomba mina? Uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami ukhomba mina? Uhlale wazi yamadoda ayipheli

AmaGugu alelizwe ayosala emathuneni.

 

Comments

comments

Tags